Upute i prijava sažetaka

-

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 27.09.2023.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa. 

Upute:

Rok za prijavu radova: 27.09.2023.

Obavijest o prihvaćanju radova: 17.09.2023.

 

Važno:

Originalni sažeci neće bit lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
Prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
Prihvaćeni sažeci biti će objavljeni u Knjizi sažetaka

 

Upute za predavače

Usmena izlaganja
Usmena izlaganja (oralne prezentacije): 15 min.
(15 min. prikaz/ 5 min. rasprava na kraju svake sekcije)
Materijale za oralne prezentacije (u MS PowerPoint formatu) potrebno je osobno dostaviti tehničkom osoblju ispred kongresne dvorane, najmanje 60 min. prije početka usmenog izlaganja.

Poster prezentacije
Posters prezentacije će se održati prezentacijom postera u e-obliku (e-poster). Primjena velikih ekrana („touch-screens“) omogućit će prezentaciju e-postera jednako kao što je to uobičajeno s tradicionalnim, papirnim posterima. Štoviše, ovim tehnološkim iskorakom e-posteri će biti dostupni svim sudionicima tijekom kongresa.
Posteri će biti podijeljeni u sekcije.

Upute za pripremu E-postera
-svaki e-poster mora biti predan online, tj. poslan na mail adresu: julija.furcic@furkisport.hr, najkasnije do ponedjeljka, 02.10.2023.
-svaki e-poster mora biti predan od iste osobe koja je i prijavila sažetak

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu
-dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (portrait format)
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg / .png)
-e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
-dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
E-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike

Upozorenje
Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, neće biti moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).
Najbolji prikazi u obje kategorije (usmenih prezentacija i postera) bit će nagrađeni.

 

Teme

BIOLOGIJSKA PSIHIJATRIJA
DJEČJA PSIHIJATRIJA
PSIHOTERAPIJA
FORENZIČKA PSIHIJATRIJA
PSIHOTRAUMA
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
OVISNOSTI I OVISNIČKA PONAŠANJA
PSIHIJATRIJA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
SESTRINSKA SKRB ZA PSIHIJATRIJSKOG BOLESNIKA

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU
Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjem osobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga. Svugdje na našim stranicama, na mjestima prikupljanja podataka, raznim formama i obrascima, nalaze se objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka korisnika. Na našim mrežnim stranicama korisnici mogu ispunjavati upit ili rezervacijske forme gdje se također prikupljaju nužni podaci za realizaciju zatražene usluge. Korisnik nije nužan ispunjavati forme, ali ukoliko to učini dborovoljno pristaje na sve navedene uvjete prikupljanja osobnih podataka te korištenja istih u svrhu realizacije naših usluga. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne podatke o korisnicima potrebne za realizaciju naših usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje usluga. Našim partnerima (npr.hotelijerima, prijevoznicima, avio kompanijama) dajemo samo nužne podatke potrebne za realizaciju njihovih usluga. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podatke prikupljene na ovaj način nikada ne koristimo u promotivne svrhe. Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putem npr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa.
Ukoliko  imate pitanja u vezi s navedenim ili želite s nama provjeriti stanje vaših osobnih podataka te ih ukloniti iz svih naših arhiva i zapisa, molimo vas kontaktirajte nas na email adresu gdpr@spektar-holidays.hr

 

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA