Organizacijski odbori

Predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora

Izv.prof. dr. sc. Tihana Jendričko

 

Organizacijski odbor

Dr. sc. Marko Ćurković, dr.med.
Prof. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med.
Mateja Grizelj Benussi, dr.med.
Mariano Kaliterna, dr. med.
Damir Mulc, dr.med.  
Izv.prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.med.
Prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr.med. 
Dr. sc. Aleksandar Savić, dr.med.
Dr. sc. Marta Skelin, dr.med.
Ivica Šain, dr. med. 

 

Znanstveni odbor

Izv.prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr.med.
Prof. dr. sc. Dražen Begić, dr.med.
Prof. dr.sc. Ivan Begovac, dr.med. 
Izv.prof. dr. sc. Petrana Brečić, dr.med. 
Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
Izv.prof. dr. sc. Trpimir Glavina, dr.med. 
Doc. dr. sc. Vladimir Grošić, dr.med.
Prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, prim. dr. med.
Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr.med. 
Prim. Marina Kovač, dr. med.
Prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr.med.
Doc. dr. sc. Mladen Mavar,
Prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med.
Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr.med. 
Prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, dr. med.
Prof. dr. sc. Ivan Požgain, dr.med.
Izv.prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr.med. 

 

Radno predsjedništvo sekcije POSTERI I.

Predsjednik: Ivica Šain, dr. med.
prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med.
dr. sc. Marta Skelin, dr. med.

 

Radno predsjedništvo sekcije POSTERI II.

Predsjednik: izv. prof. prim. dr. sc. Vlado Grošić, dr. med.
doc. prim. dr. sc. Maja Živković, dr. med.
Ana Rađa, dr. med.

-