Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 11.10.2023.

Član HPD-a

240,00 EUR ≈ 1.808,28 HRK)

Ne-član HPD-a

265,00 EUR ≈ 1.996,64 HRK)

Specijalizant

100,00 EUR ≈ 753,45 HRK)

Medicinska sestra

100,00 EUR ≈ 753,45 HRK)

Tehničar

100,00 EUR ≈ 753,45 HRK)

Predstavnik farmaceutske firme

160,00 EUR ≈ 1.205,52 HRK)

Student

15,00 EUR ≈ 113,02 HRK)

Umirovljenik

15,00 EUR ≈ 113,02 HRK)

 

Kotizacija

Do 11.10.2023.

Od 12.10.2023. i na dan održavanja

Od 19.09.2022. i na dan održavanja

Član HPD-a

240,00 EUR (≈ 1.808,28 HRK)

240,00 EUR (≈ 1.808,28 HRK)

Ne-član HPD-a

265,00 EUR (≈ 1.996,64 HRK)

265,00 EUR (≈ 1.996,64 HRK)

Specijalizant

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

Medicinska sestra

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

Tehničar

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

100,00 EUR (≈ 753,45 HRK)

Predstavnik farmaceutske firme

160,00 EUR (≈ 1.205,52 HRK)

160,00 EUR (≈ 1.205,52 HRK)

Student

15,00 EUR (≈ 113,02 HRK)

15,00 EUR (≈ 113,02 HRK)

Umirovljenik

15,00 EUR (≈ 113,02 HRK)

15,00 EUR (≈ 113,02 HRK)

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Specijalizanti - nakon prijave potrebno je dostaviti potvrdu o statusu na e-mail  ili fax tehničkog organizatora
Studenti i umirovljenici - nakon prijave potrebno je dostaviti potvrdu o statusu na e-mail ili fax tehničkog organizatora.

Kotizacija uključuje:
Tiskane materijale kongresa
Pristup predavanjima za sudionike i izlagače
Pristup pratećoj izložbi kongresa
Svečanost otvaranja kongresa u nedjelju 08. listopada 2023.

Kotizacija NE uključuje:
Stanke za kavu prema programu
Radne ručkove 09. / 10. listopada 2023.
Zajedničko druženje 10. listopada 2023.

DODATAK NA KOTIZACIJU je obavezan za osobe koje ne uzimaju hotelski smještaj
i odnosi se na pauze za kavu i radne ručkove – 50,00 Eur.

ZAJEDNIČKO DRUŽENJE
održava se 10. listopada 2023. - 70,00 Eur.

 

Ukoliko prilikom prijave ne odaberete smještaj, dodatak na kotizaciju u iznosu od 50.00 EUR biti će pridodan ukupnom iznosu. Dodatak na kotizaciju je obavezan za osobe koje ne uzimaju hotelski smještaj i odnosi se na pauze za kavu i radne ručkove.

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

ARANŽMAN BORAVKA od 08.-11.10. 2023. uključuje:

Smještaj u hotelu  4****, na bazi 2 polupansiona i 1 noćenja s doručkom
2 radna ručka 09. / 10. 10. 2023.
Pauze za kavu prema programu kongresa
Boravišnu pristojbu

paket aranžman, 08.10.2023. - 11.10.2023.

-

Hotel

Tip / Iznos

Popunjenost

Hotel Parentium Plava Laguna

Jednokrevetna soba
453,00 EUR (≈ 3.413,13 HRK)

Dvokrevetna soba
675,00 EUR (≈ 5.085,79 HRK)
(337,50 EUR po osobi / ≈ 2.542,89  HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja su za paket aranžman, 08.-11.10.2023.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 20.09.2023.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ